💼

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Odkryj 2 zespoły opracowujące narzędzia do zarządzania biznesem.
Takie jak
Baremetrics and ChartMogul

Baremetrics

Baremetrics

HQ: USA Ruby Vue.js, TypeScript
ChartMogul

ChartMogul

HQ: Niemcy Ruby, JavaScript, Python... Vue.js, TypeScript, JavaScript... Docker, Kubernetes, Terraform... PostgreSQL, Snowflake️ AWS