🇺🇸

Zdalne firmy z siedzibą w USA 🗽

Odkryj 49 zespoły z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.
Takie jak
Airtable, Auth0, Automattic oraz inne.

Airtable

Airtable

HQ: USA Ruby, Node.js, JavaScript... JavaScript, TypeScript MySQL️ AWS
Auth0

Auth0

HQ: USA Node.js, GraphQL React Docker, RabbitMQ, Kubernetes... MongoDB, PostgreSQL, Redis...️ AWS
Automattic

Automattic

HQ: USA PHP, WordPress
Baremetrics

Baremetrics

HQ: USA Ruby Vue.js, TypeScript
Chili Piper

Chili Piper

HQ: USA Kotlin, Scala, Akka... Kubernetes, Docker, Gradle... MongoDB️ GCP
CircleCI

CircleCI

HQ: USA Python, Ruby, Django... React, JavaScript, TypeScript... RabbitMQ, Docker PostgreSQL, MongoDB️ AWS, GCP
Clevertech

Clevertech

HQ: USA PHP, Python, Node.js... JavaScript, TypeScript, React... Terraform MongoDB️ AWS
Datadog

Datadog

HQ: USA Java, Golang, JavaScript... Terraform, Datadog, Elasticsearch... Redis, Cassandra, PostgreSQL...️ AWS
DigitalOcean

DigitalOcean

HQ: USA Golang, Python React Kubernetes, Linux
Discourse

Discourse

HQ: USA Ruby, Rails Ember.js, JavaScript Docker PostgreSQL
Docker

Docker

HQ: USA Golang, C#, Swift... React, JavaScript, Electron... Docker
DoiT International

DoiT International

HQ: USA Golang, PHP JavaScript DynamoDB, MySQL️ AWS, GCP
DuckDuckGo

DuckDuckGo

HQ: USA C#, .NET, Kotlin...
Epam

Epam

HQ: USA C#, Kotlin, Java... Vue.js, Angular, React... Docker, PostgreSQL, Oracle️ AWS, Azure, GCP...
Epic Games

Epic Games

HQ: USA Node.js, JavaScript, C++... React, JavaScript, TypeScript... Terraform, Docker, Kubernetes... MongoDB, PostgreSQL, DynamoDB...️ AWS
Etsy

Etsy

HQ: USA PHP, Scala Elasticsearch MySQL️ AWS
GitHub

GitHub

HQ: USA .NET, C#, Ruby... JavaScript️ Azure
Good Money

Good Money

HQ: USA Scala, Golang, Python... JavaScript, TypeScript Docker DynamoDB️ AWS
Grafana Labs

Grafana Labs

HQ: USA Golang, Python, Ruby... React, JavaScript, TypeScript... Grafana, Kubernetes, Kafka... Cassandra, InfluxDB, MySQL...️ Azure, AWS, GCP...
Gumroad

Gumroad

HQ: USA Ruby, Rails, JavaScript... React️ AWS
Harvest

Harvest

HQ: USA Node.js, Ruby, Rails... JavaScript Kafka, Elasticsearch Redis, MySQL, DynamoDB...️ AWS
Help Scout

Help Scout

HQ: USA Kotlin, Ruby, Go... React, Gatsby Linux, Amazon ECS, RabbitMQ... MySQL, PostgreSQL, MongoDB...️ AWS
Heroku

Heroku

HQ: USA Ruby, Golang Docker, Kubernetes, Ansible... ️ AWS
Honeybadger

Honeybadger

HQ: USA Ruby, Rails, PHP... React, JavaScript PostgreSQL, DynamoDB️ AWS
Intercom

Intercom

HQ: USA Ruby, Golang, PHP... JavaScript️ AWS
InVision

InVision

HQ: USA Node.js, Golang React, TypeScript, WebGL... Kubernetes, Docker, ElasticSearch... MySQL, MongoDB, Redis...️ AWS, Heroku
Kaggle

Kaggle

HQ: USA R, Python, C++... TypeScript Docker ️ GCP
Linux Foundation

Linux Foundation

HQ: USA Serverless Framework, Node.js, Golang... Angular, TypeScript, JavaScript... MariaDB️ AWS
MapBox

MapBox

HQ: USA Node.js, Express, JavaScript... JavaScript, React, TypeScript... Hadoop, Spark, Docker... Postgres, MySQL, MongoDB...️ AWS, Azure, GCP...
MongoDB

MongoDB

HQ: USA Golang, Python, Dart... TypeScript Docker, Kubernetes MongoDB️ AWS, Azure, GCP...
Mozilla

Mozilla

HQ: USA C++, Golang, Rust... React, JavaScript
Naologic

Naologic

HQ: USA Node.js, Golang, TypeScript... Angular, TypeScript Kuberenetes, ElasticSearch MongoDB, Redis️ Azure, AWS, GCP...
Netlify

Netlify

HQ: USA Ruby, Golang, Rust... JavaScript
npm

npm

HQ: USA Node.js, JavaScript, Golang... JavaScript, TypeScript
PSPDFKit

PSPDFKit

HQ: USA Elixir, Ruby, Rails... TypeScript, React, Next.js... Terraform, Docker DynamoDB️ AWS, Azure
Puppet

Puppet

HQ: USA Golang Kubernetes, Puppet PostgreSQL️ GCP, AWS
RedHat

RedHat

HQ: USA Java, Spring Framework React, JavaScript Linux, Red Hat Enterprise Linux, Kubernetes... PostgreSQL, MariaDB, Oracle...️ OpenShift
SerpApi

SerpApi

HQ: USA Ruby, Rails JavaScript, React MongoDB
Shopify

Shopify

HQ: USA Ruby, Rails, GraphQL... Typescript, React Docker, Kubernetes, Vagrant... MySQL, Redis️ GCP
Square

Square

HQ: USA Python, Node.js, Java... JavaScript️ Azure
StackOverflow

StackOverflow

HQ: USA C#, .NET, TypeScript... Elasticsearch Microsoft SQL Server, Redis
Stripe

Stripe

HQ: USA Ruby, Scala, Go... React, Flow️ AWS
Talkable

Talkable

HQ: USA Ruby, Rails React, TypeScript, JavaScript... MySQL️ AWS
thoughtbot

thoughtbot

HQ: USA Ruby, Rails, Golang... React, JavaScript PostgreSQL️ AWS
Trello

Trello

HQ: USA Node.js JavaScript, CoffeeScript MongoDB, Redis
Uhuru Network

Uhuru Network

HQ: USA Node.js, Express, JavaScript... Next.js, React, TypeScript... PostgreSQL, MongoDB️ AWS, Heroku
Vercel

Vercel

HQ: USA JavaScript Next.js, React, TypeScript... PostgreSQL️ AWS
VMware

VMware

HQ: USA Golang, Java, Kotlin... Kubernetes, Prometheus, Grafana...
Zapier

Zapier

HQ: USA Python, Django, Node.js... React, JavaScript Docker, Kubernetes, ArgoCD... Memcached, Redis️ AWS