Віддалені IT компанії, які наймають в Європі

🛠 Стек технологій
⛑️ Технічна культура
🫖 Компенсації та бенефіти

1Password

1Password

Головний офіс: Канада Golang React, TypeScript Terraform, Docker, Jenkins... MySQL, Redis️ AWS
Ahrefs

Ahrefs

Головний офіс: США C++, Rust, OCaml... React, JavaScript, Gatsby... Elasticsearch, Logstash, Kibana...
Airtable

Airtable

Головний офіс: США Ruby, Node.js, JavaScript... JavaScript, TypeScript MySQL️ AWS
Aula Education

Aula Education

Головний офіс: Великобританія JavaScript, Node.js React Docker MongoDB, Redis️ AWS
Auth0

Auth0

Головний офіс: США Node.js, GraphQL React Docker, RabbitMQ, Kubernetes... MongoDB, PostgreSQL, Redis...️ AWS
Automattic

Automattic

Головний офіс: США PHP, WordPress
Balsamiq

Balsamiq

Головний офіс: Італія Rails, Ruby MySQL️ AWS
Baremetrics

Baremetrics

Головний офіс: США Ruby Vue.js, TypeScript
BaseCamp

BaseCamp

Головний офіс: Без офісу Ruby, Rails
Buffer

Buffer

Головний офіс: Без офісу Node.js, GraphQL React, Next.js
Cabify

Cabify

Головний офіс: Іспанія Golang, Elixir, Ruby... React, TypeScript Terraform, Ansible, Datadog... CouchDB, MySQL, PostgreSQL...️ AWS, GCP
Canonical

Canonical

Головний офіс: Великобританія Python, Golang Kubernetes, Linux
Casumo

Casumo

Головний офіс: Мальта Python, Java, Spring Framework... React, JavaScript, Vue.js... Docker, Jenkins, RabbitMQ... MySQL️ AWS
Chili Piper

Chili Piper

Головний офіс: США Kotlin, Scala, Akka... Kubernetes, Docker, Gradle... MongoDB️ GCP
CircleCI

CircleCI

Головний офіс: США Python, Ruby, Django... React, JavaScript, TypeScript... RabbitMQ, Docker PostgreSQL, MongoDB️ AWS, GCP
Clevertech

Clevertech

Головний офіс: США PHP, Python, Node.js... JavaScript, TypeScript, React... Terraform MongoDB️ AWS
Codacy

Codacy

Головний офіс: Португалія Scala Docker, Kubernetes ️ AWS
Collabora

Collabora

Головний офіс: Великобританія Python, Django, Rust... Docker, Grafana MongoDB,
ConvertKit

ConvertKit

Головний офіс: Без офісу Ruby, WordPress
Datadog

Datadog

Головний офіс: США Java, Golang, JavaScript... Terraform, Datadog, Elasticsearch... Redis, Cassandra, PostgreSQL...️ AWS
DigitalOcean

DigitalOcean

Головний офіс: США Golang, Python React Kubernetes, Linux
Discourse

Discourse

Головний офіс: США Ruby, Rails Ember.js, JavaScript Docker PostgreSQL
Docker

Docker

Головний офіс: США Golang, C#, Swift... React, JavaScript, Electron... Docker
Doist

Doist

Головний офіс: Без офісу Python, Java, Kotlin... React, JavaScript Amazon RDS️ AWS
Dribbble

Dribbble

Головний офіс: Без офісу Ruby, Rails JavaScript, Vue.js️ AWS
DuckDuckGo

DuckDuckGo

Головний офіс: США C#, .NET, Kotlin...
Elastic

Elastic

Головний офіс: Нідерланди Java, JavaScript JavaScript, TypeScript, React...
Epam

Epam

Головний офіс: США C#, Kotlin, Java... Vue.js, Angular, React... Docker, PostgreSQL, Oracle️ AWS, Azure, GCP...
Epic Games

Epic Games

Головний офіс: США Node.js, JavaScript, C++... React, JavaScript, TypeScript... Terraform, Docker, Kubernetes... MongoDB, PostgreSQL, DynamoDB...️ AWS
Etsy

Etsy

Головний офіс: США PHP, Scala Elasticsearch MySQL️ AWS
Expedia Group

Expedia Group

Головний офіс: США JavaScript, Python, Java... React, Javascript Docker, Looker, Datadog... DynamoDB, Cassandra️ AWS
Ghost

Ghost

Головний офіс: Без офісу JavaScript, Node.js JavaScript, Ember.js Docker MySQL, SQLite
Gitbook

Gitbook

Головний офіс: Євросоюз Node.js, JavaScript React, TypeScript
GitHub

GitHub

Головний офіс: США .NET, C#, Ruby... JavaScript️ Azure
GitLab

GitLab

Головний офіс: Без офісу Ruby, Rails Vue.js Linux, Ansible, Chef... ️ GCP, AWS
GOhiring

GOhiring

Головний офіс: Німеччина Ruby, Rails Ember.js, React, JavaScript... Docker, CircleCI, RabbitMQ... Amazon RDS, Postgres, ...️ AWS, Heroku
Наймає!
Good Money

Good Money

Головний офіс: США Scala, Golang, Python... JavaScript, TypeScript Docker DynamoDB️ AWS
Grafana Labs

Grafana Labs

Головний офіс: США Golang, Python, Ruby... React, JavaScript, TypeScript... Grafana, Kubernetes, Kafka... Cassandra, InfluxDB, MySQL...️ Azure, AWS, GCP...
Gumroad

Gumroad

Головний офіс: США Ruby, Rails, JavaScript... React️ AWS
Harvest

Harvest

Головний офіс: США Node.js, Ruby, Rails... JavaScript Kafka, Elasticsearch Redis, MySQL, DynamoDB...️ AWS
Help Scout

Help Scout

Головний офіс: США Kotlin, Ruby, Go... React, Gatsby Linux, Amazon ECS, RabbitMQ... MySQL, PostgreSQL, MongoDB...️ AWS
Heroku

Heroku

Головний офіс: США Ruby, Golang Docker, Kubernetes, Ansible... ️ AWS
Honeybadger

Honeybadger

Головний офіс: США Ruby, Rails, PHP... React, JavaScript PostgreSQL, DynamoDB️ AWS
Hopper

Hopper

Головний офіс: Канада Scala, Ruby, Java... React, TypeScript Kafka, Kubernetes HBase, Cloud SQL️ GCP
HotJar

HotJar

Головний офіс: Мальта Python, Lua JavaScript, Angular, jQuery... Elasticsearch, Nginx PostgreSQL, Redis️ AWS
Intercom

Intercom

Головний офіс: США Ruby, Golang, PHP... JavaScript️ AWS
InVision

InVision

Головний офіс: США Node.js, Golang React, TypeScript, WebGL... Kubernetes, Docker, ElasticSearch... MySQL, MongoDB, Redis...️ AWS, Heroku
Jobbatical

Jobbatical

Головний офіс: Естонія Express, GraphQL, Node.js... JavaScript, React, ... Kafka, Terraform, Kubernetes... MongoDB, PostgreSQL️ GCP
Kaggle

Kaggle

Головний офіс: США R, Python, C++... TypeScript Docker ️ GCP
Komoot

Komoot

Головний офіс: Німеччина Kotlin, Node.js, Python... React, JavaScript Docker ️ AWS
Linux Foundation

Linux Foundation

Головний офіс: США Serverless Framework, Node.js, Golang... Angular, TypeScript, JavaScript... MariaDB️ AWS
Luxoft

Luxoft

Головний офіс: Швейцарія Java, Kotlin, Spring Framework... Angular, TypeScript, JavaScript... ActiveMQ, Kafka, RabbitMQ... Microsoft SQL Server, Azure SQL, PostgreSQL...️ AWS, Azure
MailerLite

MailerLite

Головний офіс: Літва PHP, Laravel Vue.js RabbitMQ, Kubernetes, Docker... PostgreSQL, MongoDB, TimescaleDB...
MapBox

MapBox

Головний офіс: США Node.js, Express, JavaScript... JavaScript, React, TypeScript... Hadoop, Spark, Docker... Postgres, MySQL, MongoDB...️ AWS, Azure, GCP...
MongoDB

MongoDB

Головний офіс: США Golang, Python, Dart... TypeScript Docker, Kubernetes MongoDB️ AWS, Azure, GCP...
Mozilla

Mozilla

Головний офіс: США C++, Golang, Rust... React, JavaScript
Netguru

Netguru

Головний офіс: Польща Python, Node.js, Ruby... JavaScript, React, Angular... Ansible, Chef, Docker... ️ Azure, AWS, GCP...
Netlify

Netlify

Головний офіс: США Ruby, Golang, Rust... JavaScript
Nozbe

Nozbe

Головний офіс: Польща JavaScript, Python React SQLite, IndexedDB, PostgreSQL...️ AWS
npm

npm

Головний офіс: США Node.js, JavaScript, Golang... JavaScript, TypeScript
Oracle

Oracle

Головний офіс: США C#, .NET, Java... JavaScript, React, Angular... Kubernetes, Docker, Kafka... Oracle, MySQL️ OCI, AWS
Potentially

Potentially

Головний офіс: Великобританія Kotlin, Spring Framework, Java... Angular, TypeScript Kubernetes, Docker, Terraform... MongoDB️ AWS
Prezly

Prezly

Головний офіс: Белгія PHP, Symfony React, JavaScript, TypeScript... Kubernetes PostgreSQL️ AWS
Puppet

Puppet

Головний офіс: США Golang Kubernetes, Puppet PostgreSQL️ GCP, AWS
RedHat

RedHat

Головний офіс: США Java, Spring Framework React, JavaScript Linux, Red Hat Enterprise Linux, Kubernetes... PostgreSQL, MariaDB, Oracle...️ OpenShift
Shopify

Shopify

Головний офіс: США Ruby, Rails, GraphQL... Typescript, React Docker, Kubernetes, Vagrant... MySQL, Redis️ GCP
Sketch

Sketch

Головний офіс: Без офісу Elixir, GraphQL, C++... JavaScript, React, ... Terraform, Jenkins, CircleCI... PostgreSQL, Redis️ AWS
Slite

Slite

Головний офіс: Франція Golang, Rails, Ruby... React, JavaScript, TypeScript... Docker
SoftwareMill

SoftwareMill

Головний офіс: Польща Scala, Java, Spring Framework... JavaScript, TypeScript, React... Kafka MongoDB, Cassandra️ AWS, GCP
Square

Square

Головний офіс: США Python, Node.js, Java... JavaScript️ Azure
StackOverflow

StackOverflow

Головний офіс: США C#, .NET, TypeScript... Elasticsearch Microsoft SQL Server, Redis
Stripe

Stripe

Головний офіс: США Ruby, Scala, Go... React, Flow️ AWS
SUSE

SUSE

Головний офіс: Німеччина Python, Django, C... JavaScript, jQuery, ... Kubernetes PostgreSQL️ AWS, Azure, GCP...
Toggl

Toggl

Головний офіс: Естонія Golang, Ruby JavaScript Prometheus, Grafana, Terraform... PostgreSQL️ GCP
Travis

Travis

Головний офіс: Німеччина Golang, Ruby JavaScript, Ember.js PostgreSQL️ Heroku
Trello

Trello

Головний офіс: США Node.js JavaScript, CoffeeScript MongoDB, Redis
Tyk

Tyk

Головний офіс: Великобританія Golang React, JavaScript, TypeScript... Docker, Kubernetes, Prometheus... MongoDB, Redis, ...️ AWS, Azure, OpenShift...
Uhuru Network

Uhuru Network

Головний офіс: США Node.js, Express, JavaScript... Next.js, React, TypeScript... PostgreSQL, MongoDB️ AWS, Heroku
Vercel

Vercel

Головний офіс: США JavaScript Next.js, React, TypeScript... PostgreSQL️ AWS
VMware

VMware

Головний офіс: США Golang, Java, Kotlin... Kubernetes, Prometheus, Grafana...
Zapier

Zapier

Головний офіс: США Python, Django, Node.js... React, JavaScript Docker, Kubernetes, ArgoCD... Memcached, Redis️ AWS